Bevestigingsystemen

Elk dak is anders en uw zonnestroomsysteem moet meer dan 20 jaar lang betrouwbaar dienst doen op uw dak.

Daarom hebben wij voor elk type dak een technisch passende oplossing. Wij werken met montagesystemen die compatibel zijn met Schletter.
Deze montagesystemen van zonnepanelen hebben in de loop der jaren bewezen degelijke, uitgekiende bevestigingssystemen te zijn.

Met behulp van deze bevestigingssystemen kunnen wij snel en veilig uw zonnestroomproject realiseren. Alle onderdelen zijn van aluminium of edelstaal.

Hier vindt u meer informatie over :

Schuindak

Het schuindak-systeem is opgebouwd uit gepatenteerde dakhaken en montagerails en de benodigde montagematerialen om de panelen op de rails te bevestigen.

De zeer snelle montage (tot 40% sneller dan andere systemen) leidt tot kostenbesparing, en biedt de mogelijkheid tot veiliger werken.

Platdak

Bij een plat dak opstelling worden de zonnepanelen gemonteerd op driehoekige steunen. Het spreekt vanzelf dat er rekening gehouden moet worden met mogelijke windbelasting.

Voor een optimaal rendement berekenen wij de juiste helling en plaatsrichting t.o.v. de zon.

Gevel

Wij gebruiken een systeem dat ook op gevels kan toegepast worden. In plaats van dakhaken worden er dan montagebeugels gebruikt. De panelen kunnen evenwijdig met (of vertikaal tegen) de muur bevestigd worden.

Voor montage onder een hoek aan de gevel worden montagedriehoeken gebruikt, waarop de rail gemonteerd kan worden.